مقالات

دستورالعمل تهیه ازبیلت شبکه فاضلاب

مهندسین مشاور نقشه برداری رصد ایران  ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
  فایلهای مرتبط
دستورالعمل تهیه ازبیلت شبکه فاضلاب
با توجه به اینکه تهیه نقشه های ازبیلت و یا به عبارتی نقشه های چون ساخت در پروژه های عمرانی یکی از مهمترین امور پس از اجرای پروژه می باشد ، در زمینه تاسیسات و زیرساخت های شهری نیز این امر بسیار مهم و حیاتی به نظر می رسد چرا که جهت بهره برداری ، نگه داری و تعمیرات و همچنین جلوگیری از خسارت های احتمالی در حین اجرای پروژه های دیگر و عدم تلاقی با تاسیسات مختلف، تهیه و تدوین دقیق این نقشه ها بسیار ضروری و مهم می باشد
در مورد تهیه و تدوین این نقشه ها ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به طرح اجرا شده نیز یکی از ارکان اصلی و مهم تهیه ازبیلت می باشد که ضروری است در تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی در کنار نقشه های ازبیلت دقت لازم و کافی به کار برده شود.

تهیه نقشه های ازبیلت و بانک اطلاعاتی آن برای طرح فاضلاب تهران نیز بسیار با اهمیت بوده و یکی از نکات ضروری و مهم این طرح بزرگ می باشد که با توجه به شرایط خاص تاسیسات زیربنایی شهر تهران و شبکه های متعدد زیر زمینی در سطح شهر و از طرفی گستردگی بسیار بالای طرح فاضلاب تهران بایستی پیمانکاران و مجریان این طرح رویکردی بسیار جدی به این امر مهم داشته باشند.

به دلیل اهمیت بالای این مهم، دستورالعمل حاضر در جهت بالا بردن دقت و همچنین ایجاد وحدت رویه و یکسان سازی عملیات تهیه و تدوین ازبیلت در دو بخش اصلی برداشت و گردآوری اطلاعات و ارائه مستندات و گزارشات می باشد که در مورد بخش اول به تفصیل شرایط و دستورالعمل ها به تفصیل در بخش های آتی توضیح داده شده هست. در مورد بخش ارائه مستندات و گزارشات نیز رویه تهیه و ارائه بانک اطلاعاتی مطابق دستورالعمل ها و فرمت های فعلی بوده صرفا گزارشات و مستندات مربوط به عملیات های نقشه برداری و شیوه کار به آن افزوده خواهد شد که در بخش مربوطه به شکل کامل توضیح داده شده هست.


حوزه شمول این دستورالعمل شامل برداشت مختصاتی المان ها و اندازه گیری هندسی آنها و همچنین آیتم های قابل رویت و اندازه گیری نظیر فاصله بین آدمروها(خط لوله اجرا شده) ، تعداد دراپ های آدمرو ، تعداد ورودی های آدم رو و غیره می باشد و این دستورالعمل شامل آیتم های غیر قابل رویت نظیر نوع پر کننده تونل ، نوع تونل ، نوع خاک تونل و غیره نمی باشد.

آخرین مقالات