شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - معاونت نظارت بر بهره برداری

بازیابی ویروس ها از لجن های فاضلاب

استاندارد فاضلاب- بازیابی ویروس ها از لجن های فاضلاب- آئین کار
۷ بهمن ۱۳۹۷
جداکننده API

روش های مختلف شناورسازی با تأکید بر روش DAF

شناورسازی ازعملیات واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به کارمی رود .مواد قابل شناوری (به طور عمده روغن های غیر امولسیونی و مواد آلی ) معمولاً در طراحی تجهیزات تصفیه مقدماتی در صنعت نسبت به مواد قابل ته نشینی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.
۱۲ دی ۱۳۹۷