آخرین مقالات

تصویر آرشیوی است

فوت ناشی ازحوادث در سال 1397 درشرکت های آب و فاضلاب 40 درصد کاهش یافت

آمار فوت حوادث آبفا
یزد - ایرنا - دبیر کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE ) شرکت مهندسی آب و فاضلاب گفت: حوادث منجر به فوت در شرکت های آب و فاضلاب شهری (آبفا) و روستایی( آبفار) کشور با حدود 40 درصد کاهش از 38 نفر در سال 1389به 15 نفر در سال 1397 کاهش یافت.

عبدالکریم زرنگ روز دوشنبه در حاشیه کارگاه اصول گزارش نویسی در ایمنی، بهداشت و محیط زیست آبفار یزد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: آمار حوادث ناشی از فوت در مجموعه های آب و فاضلاب سال گذشته 18 نفر بود.
وی با بیان اینکه دلیل عمده حوادث مربوط به خطای انسانی ، وجود کاستی در تجهیزات، تأسیسات و کاربرد نادرست لوازم است ، افزود: امسال 14 نفر در حوزه آب و فاضلاب شهری و یک نفر در آب و فاضلاب روستایی به دلیل حوادث مربوط به حفاری و ریسک های گازی ، جان خود را از دست دادند.
دبیر کمیته یادشده اضافه کرد: سه نفر به دلایل احساسی دچار حادثه شدند در حالی که منتظر افراد آموزش دیده می شدند، آسیب کمتری می دیدند.
زرنگ تصریح کرد: این کمیته بر حفاظت از جان و سلامت کارکنان (در مقابل حوادث انسانی و بیماری‌های شغلی)، ایمنی تجهیزات(در مقابل حوادث تأسیساتی) و حفاظت از محیط زیست نظارت دارد .
وی خاطرنشان کرد: سیاستگذاری، اطلاع رسانی و ابلاغ راهبردها و معرفی حوزه های ریسک، نظام بخشی به فعالیت ها و ارائه تدابیر پیشگیری برای جلوگیری از بروز حوادث از جمله وظایف کمیته است تا تعداد فوتی ها کاهش یابد.
وی هزینه بالا در تأمین تجهیزات و ضعف در بروز رسانی آنها را یکی از دلایل حوادث ناشی از کار دانست و اظهار داشت: مشکل مالی موجب شد تا پیمانکاران با وجود خودکفایی ایران در تولید بسیاری از این تجهیزات، با مشکل مواجه شوند.
این کارشناس صنعت آب و فاضلاب تأکید کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت بحث آب در شرایط فعلی، ضروری است، مسئولان نگاه ویژه ای به مقوله ایمنی در دستگاه های مرتبط با این موضوع داشته باشند و از سوی دیگر منابعی پایداری را برای مباحث معیشتی و ایمنی کارکنان در نظر گیرند.
زرنگ در ادامه با اشاره به بیانیه این کمیته در امور مهندسی و توسعه و بهره برداری هم گفت: این بیانیه مسئولیت و وظایف بخش های مختلف آبفا و آبفار را در صیانت از سرمایه های انسانی و اجتماعی و مادی تبیین کرده است.
به گفته وی، بر این اساس نظام تصمیم سازی این حوزه ها باید به قواعد ناظر بر حفاظت و ایمنی کار ، اشراف لازم داشته باشند و در رعایت الزام آن در حوزه های فعالیت خود با جدیت مراقبت کنند.
در کارگاه یادشده مطالب آموزشی شامل ضوابط و هنجارهای مرتبط با ایمنی و سلامت کار در بخش های مختلف ستادی و اجرایی، بهداشت کاربردی، حفاظت ایمنی کار و الزام قانونی در شرکت های آب و فاضلاب، دیدگاه و راهبردهای شرکت مهندسی و ... ارائه شد. 


حادثه

۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۴۴
http://www.irna.ir/fa/News/83213778 |
تعداد بازدید : ۱۸۷
کد خبر : ۴۸۲
کلیدواژه ها: فاضلاب،مرگ،حادثه شغلی