آخرین مقالات

تجمع اعتراضی نیروی های آبفا جلوی درب آبفا کشور

نیرو های حجمی آبفا
تجمع اعتراضی نیروهای برون‌سپار و حجمی آبفای استان تهران، مقابل درب اصلی آبفای کشور به وضعیت قراردادی و معیشتی
اعتراض جلوی آبفا کشور
۳۰ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۱۲
اختصاصی مهندسی آب و فاضلاب |
تعداد بازدید : ۱۷۲
کد خبر : ۵۵۸
کلیدواژه ها: اعتراض آبفا, اعتراض پرنسل آبفا,نیرو های حجی آبفا