تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام

آشنایی با تصفیه خانه فیروز بهرام

طرح فاضلاب غرب شهر تهران و تصفیه خانه فیروزبهرام ، مشتمل بر شبکه جمع آوری فاضلاب ، خطوط انتقال فاضلاب ، تونل فاضلابرو و تصفیه خانه فاضلاب در 6 مدول و با ظرفیت 9 متر مکعب بر ثانیه بخشی از تهران جامع فاضلاب شهر تهران است
۴ بهمن ۱۴۰۰
سازمان استاندارد

تدوین استاندارد ملی جامدات زیستی تصفیه‌خانه‌ها

استاندارد »جامدات زیستی تصفیه خانه ها فاضلاب شهری ویژگی ها و پایش
۲۰ دی ۱۴۰۰
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - معاونت نظارت بر بهره برداری

بازیابی ویروس ها از لجن های فاضلاب

استاندارد فاضلاب- بازیابی ویروس ها از لجن های فاضلاب- آئین کار
۷ بهمن ۱۳۹۷