هرم  آتش

اطفای حریق

هرگاه چهار عامل اکسیژن ، حرارت ، ماده سوختنی و واکنش های زنجیرهای با مقادیر معین و تحت شرایط مطلوب ب...
۵ دی ۱۳۹۷
آشنایی با گاز سنج

آشنایی با گاز سنج

هنگام استفاده از انواع گاز سنج ها با علائم و مطالبی رو به رو میشویم که لازم است قبل از استفاده از آن...
۸ آذر ۱۳۹۷
شرکت تامین و تصفیه آب تهران

MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد : آهک هیدراته

آهک هیدراته : پودر سفید غیرشفاف و بی نظم
۱۹ آبان ۱۳۹۷
شرکت تامین و تصفیه آب تهران

MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد : هیپوکلریت کلسیم

هیپوکلریت کلسیم اکسید کننده قوی و در تماس با مواد دیگر ممکن است منجر به آتش سوزی شود. خورنده است . ...
۱۹ آبان ۱۳۹۷
رسانه جدید

معرفی کتب مرتبط با بهداشت محیط وایمنی در صنایع مختلف

جهت مطالعه چکیده کتاب به فایل پیوست مراجعه شود
۱۶ شهریور ۱۳۹۷