بررسی نرخ شکست شبکه توزیع آب شهری

بررسی نرخ شکست شبکه توزیع آب شهری با فشارشبکه با استفاده ازنرم افزارهای pmوGIS

در سال های اخیر با توجه به افزایش جمعیت از یکسو و محدودیت منابع کیفی آب شرب از سوی دیگر و با توجه به دوره های طولانی مدت خشکسالی کنترل هدر رفت آب در شبکه های توزیع آب شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است در همین زمینه کاهش میزان شکست لوله ها که عدم سرویس دهی مناسب و آلودگی آب شرب را در پی خواهد داشت از اهداف شرکت های آب و فاضلاب می باشد.
۲۲ دی ۱۳۹۷
ترفندهای مدیریت منابع آب در ساختمان‌ها و فضای سبز

ترفندهای مدیریت منابع آب در ساختمان‌ها و فضای سبز

با توجه به تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین و براساس گزارش تهیه شده توسط سازمان ملل پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۳۰ میلادی بحران آب در مناطق با اقلیم خشک و نیمه خشک، منجر به مهاجرت ۲۴ تا ۷۰۰ میلیون نفر گردد. بیش از نیمی از مساحت ایران را مناطق کویری و نیمه کویری تشکیل می‌دهد و این مشخصه ایران را از لحاظ میزان بارندگی در دسته کشورهای خشک و نیمه خشک قرار داده است.
۱۹ آذر ۱۳۹۷