» مرکزاسناد » شبکه فاضلاب » آیین نامه
پوستر واگن  شستشوی شبکه فاضلاب

شست و شوی شبکه های فاضلاب

با توجه به وجود یا وارد شدن مواد معلق به شبکه های فاضلاب، امکان ته نشینی این مواد در مجاری، لوله های...
۱۰ دی ۱۳۹۷
نحوه استخراج مختصات آدم رو و ترتیب آدم روها از نقشه های چون ساخت (ازبیلت) شبکه فاضلاب5

استخراج مختصات آدم رو از نقشه های چون ساخت (ازبیلت) شبکه فاضلاب

استخراج مختصات آدم رو از نقشه های چون ساخت (ازبیلت) شبکه فاضلاب
۱۶ آبان ۱۳۹۷
دستورالعمل تهیه ازبیلت شبکه فاضلاب

دستورالعمل تهیه ازبیلت شبکه فاضلاب

با توجه به اینکه تهیه نقشه های ازبیلت و یا به عبارتی نقشه های چون ساخت در پروژه های عمرانی یکی از مه...
۱۵ آبان ۱۳۹۷
رسانه جدید

مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری - نشریه شماره 303

استفاده از استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی در مراحل تهیه (مطالعات امکان سنجی)، مطالعه و طراحی (توج...
۲۰ تیر ۱۳۹۷
رسانه جدید

دستورالعمل انجام عملیات ویدئومتری - مرداد 1392

بازرسی خطوط فاضلابرو یکی از ارکان اصلی در امر بهره برداری و نگهداری از شبکه های فاضلاب شهری به شمار ...
۲۰ تیر ۱۳۹۷
رسانه جدید

راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه - نشریه شماره 382

راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه - نشریه شماره 382 تاسیسات شهری از جمله از جمله تاسیسات زیر بنای...
۱۹ تیر ۱۳۹۷