سازمان حفاظت محیط زیست

استاندارد کیفیت منبع آب برای کاربری شرب

استاندارد کیفیت منبع آب برای کاربری شرب برای سه گروه آب به شرح زیر در 4 جدول آمده ارائه شده است
۱۵ بهمن ۱۳۹۷
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - معاونت نظارت بر بهره برداری

کاربرد تئوری تعویض در بازسازی نوسازی در تاسیسات آب و فاضلاب

منبع : معاونت راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کشور
۲۳ دی ۱۳۹۷
موسسه استاندارد

فهرست استانداردهای ملی مرتبط با آب

فهرست استانداردهای ملی مرتبط با آب
۴ دی ۱۳۹۷
How Do You Know If Your Ozone Contacting System Is Well Mixed

? How Do You Know If Your Ozone Contacting System Is Well Mixed

Mixing is something that is often taken for granted when designing systems for water and wastewater ...
۳۰ آذر ۱۳۹۷

جزوه آموزشی استفاده از استاندارد همراه با مثالهای کاربردی از استانداردهای API , AWS ، ASME

سالها بود که دوست داشتم مطالب کاربردی از استانداردهایی که استفاده روزمره در صنعت ساخت مخازن و Piping...
۲۴ آذر ۱۳۹۷