شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - معاونت نظارت بر بهره برداری

کاربرد تئوری تعویض در بازسازی نوسازی در تاسیسات آب و فاضلاب

منبع : معاونت راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کشور
۲۳ دی ۱۳۹۷
موسسه استاندارد

فهرست استانداردهای ملی مرتبط با آب

فهرست استانداردهای ملی مرتبط با آب
۴ دی ۱۳۹۷
How Do You Know If Your Ozone Contacting System Is Well Mixed

? How Do You Know If Your Ozone Contacting System Is Well Mixed

Mixing is something that is often taken for granted when designing systems for water and wastewater ...
۳۰ آذر ۱۳۹۷

جزوه آموزشی استفاده از استاندارد همراه با مثالهای کاربردی از استانداردهای API , AWS ، ASME

سالها بود که دوست داشتم مطالب کاربردی از استانداردهایی که استفاده روزمره در صنعت ساخت مخازن و Piping...
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ترفندهای مدیریت منابع آب در ساختمان‌ها و فضای سبز

ترفندهای مدیریت منابع آب در ساختمان‌ها و فضای سبز

با توجه به تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین و براساس گزارش تهیه شده توسط سازمان ملل پیش‌بینی می‌شود تا پ...
۱۹ آذر ۱۳۹۷