Inactivation of Microorganisms in Sewage Sludge by Stabilization Processes

کتاب غیر فعال سازی میکروارگانیسم های موجود در لجن فاضلاب توسط فرآیند های تثبیت

غیر فعال سازی میکروارگانیسم های موجود در لجن فاضلاب توسط فرآیند های تثبیت
۲۱ آبان ۱۳۹۷
رسانه جدید

کتاب The Nalco Water Handbook Fourth Edition

کتاب زیر یکی از ارزشمندترین کتاب ها در زمینه آب می باشد که توسط شرکت NALCO در چندین Edition منتشر گر...
۲۰ آبان ۱۳۹۷
آبرسانی تهران قدیم

آشنایی با قنوات تهران

براساس منابع رسمی تعداد قنوات تهران در طول تاریخ ۵۷۲ رشته بوده و نکته جالب توجه آنکه ۲۰ رشته چشمه نی...
۱۵ آبان ۱۳۹۷
تعمیرات و نوسازی شبکه فاضلاب

کتاب تعمیرات و نوسازی شبکه فاضلاب

این کتاب ارزشمند که توسط Geoffrey F Read ,Ian Vickridge نوشته شده است به خوبی بحث تعمیرات و نوسازی ...
۹ آبان ۱۳۹۷
تصفیه خانه فاضلاب سقز 19

بخشنامه نحوه جبران افزایش قیمت ارز در طرح‌های عمرانی ابلاغ شد+ سند

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل تدوین و از سوی رئیس...
۲۲ مهر ۱۳۹۷
رسانه جدید

The Science and Technology of Industrial Water Treatment

تصفیه آب صنعتی
۲۰ مهر ۱۳۹۷
رسانه جدید

راهنمای برنامه ریزی کالیبراسیون خارجی و کنترل میانی آزمایشگاهی

اصولاً برای هر نوع تجزیه و تحلیل در آزمایشگاه، نیاز به داده های دقیق و درستی میباشد که این موضوع هموا...
۱۷ مهر ۱۳۹۷