رسانه جدید

راهنمای تجهیزات حفاظت فردی (Personal Protective Equipment Guideline)

تجهیزات حفاظت فردی ، تجهیزاتی هستند که برای حفاظت کارکنان از صدمات کاری و یا بیماری هایی که در اثر م...
۲۰ تیر ۱۳۹۷
رسانه جدید

سمینار آموزشی ایمنی در عملیات حفاری و گودبرداری شبکه فاضلاب تهران

گودبرداری ( Excavation ) به هر گونه شیار ، حفره کانال یا گودشدگی ساخت در روی زمین که بوسیله برداشتن ...
۲۰ تیر ۱۳۹۷
رسانه جدید

ایمنی،بهداشت و محیط زیست (hse) در ایستگاه های کلرزنی

گندزدایی آب آشامیدنی با هدف انهدام عامل های میکروبی بیماریزا،کنترل میکروارگانیسم های مزاحم، ممانعت ا...
۱۱ مرداد ۱۳۹۷
رسانه جدید

نردبان فرهنگ ایمنی

نردبان فرهنگ ایمنی بهترین شیو ه درک فرهنگ HSE، استفاده از نردبان فرهنگ است. هر مرحله دارای یکسری ...
۱۱ مرداد ۱۳۹۷
رسانه جدید

مراحل ورود بی خطر به آدم روی فاضلاب

پوستر در اندازه ۷۰*۵۰ و استند در اندازه ۹۰*۲۰۰ و بروشور بصورت A۴ تهیه و نصب گردد.
۱۱ مرداد ۱۳۹۷
رسانه جدید

مقابله با حوادث گاز کلر

مسمومیت گاز کلر بیشتر به صورت مسمومیت های تصادفی و صنعتی مشاهده می شود . نشت گاز کلر از لوله ها و مخ...
۱۳ شهریور ۱۳۹۷
رسانه جدید

معرفی کتب مرتبط با بهداشت محیط وایمنی در صنایع مختلف

جهت مطالعه چکیده کتاب به فایل پیوست مراجعه شود
۱۶ شهریور ۱۳۹۷
آشنایی با گاز سنج

آشنایی با گاز سنج

هنگام استفاده از انواع گاز سنج ها با علائم و مطالبی رو به رو میشویم که لازم است قبل از استفاده از آن...
۸ آذر ۱۳۹۷