لوگو شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

دستورالعمل ایمنی حفاری و گودبرداری

معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با توجه به لزوم رعایت مقررات ایمنی در پروژه ...
۱۳ بهمن ۱۳۹۷
شرکت تامین و تصفیه آب تهران

MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد : آهک هیدراته

آهک هیدراته : پودر سفید غیرشفاف و بی نظم
۱۹ آبان ۱۳۹۷
شرکت تامین و تصفیه آب تهران

MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد : هیپوکلریت کلسیم

هیپوکلریت کلسیم اکسید کننده قوی و در تماس با مواد دیگر ممکن است منجر به آتش سوزی شود. خورنده است . ...
۱۹ آبان ۱۳۹۷