» مرکزاسناد » تصفیه فاضلاب
تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام

آشنایی با تصفیه خانه فیروز بهرام

طرح فاضلاب غرب شهر تهران و تصفیه خانه فیروزبهرام ، مشتمل بر شبکه جمع آوری فاضلاب ، خطوط انتقال فاضل...
۴ بهمن ۱۴۰۰
سازمان استاندارد

تدوین استاندارد ملی جامدات زیستی تصفیه‌خانه‌ها

استاندارد »جامدات زیستی تصفیه خانه ها فاضلاب شهری ویژگی ها و پایش
۲۰ دی ۱۴۰۰
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - معاونت نظارت بر بهره برداری

بازیابی ویروس ها از لجن های فاضلاب

استاندارد فاضلاب- بازیابی ویروس ها از لجن های فاضلاب- آئین کار
۷ بهمن ۱۳۹۷
جداکننده API

روش های مختلف شناورسازی با تأکید بر روش DAF

شناورسازی ازعملیات واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به کارمی رود .مواد قاب...
۱۲ دی ۱۳۹۷
آموزش تصفیه فاضلاب شهری فصل دوم ، قسمت سوم : ته نشینی اولیه

تصفیه فاضلاب شهری فصل دوم : بخش دوم : ته نشینی اولیه

آموزش ته نشینی اولیه در تصفیه فاضلاب توسط استادید دانشگاه صنعتی دلفت هلند به زبان انگلیسی
۶ دی ۱۳۹۷
رسانه جدید

تصفیه فاضلاب شهری فصل دوم ، قسمت دوم طراحی سیستم دانه گیری

آموزش طراحی ( ساختار ) سیستم دانه گیری در تصفیه فاضلاب توسط استادید دانشگاه صنعتی دلفت هلند به زبان ...
۲۳ آبان ۱۳۹۷