» مرکزاسناد » تصفیه فاضلاب » کتب و مقالات
رسانه جدید

تصفیه فاضلاب شهری فصل دوم ، قسمت دوم طراحی سیستم دانه گیری

آموزش طراحی ( ساختار ) سیستم دانه گیری در تصفیه فاضلاب توسط استادید دانشگاه صنعتی دلفت هلند به زبان ...
۲۳ آبان ۱۳۹۷
رسانه جدید

تصفیه فاضلاب شهری فصل دوم ، قسمت اول : طراحی ( ساختار ) آشغال گیر

آموزش طراحی ( ساختار ) آشغال گیر در تصفیه فاضلاب توسط استادید دانشگاه صنعتی دلفت هلند به زبان انگلی...
۲۲ آبان ۱۳۹۷
رسانه جدید

آموزش تصفیه فاضلاب شهری : فصل اول - بخش چهارم BOD/COD

آموزش تصفیه فاضلاب شهری توسط استادید دانشگاه صنعتی دلفت هلند به زبان انگلیسی
۲۲ آبان ۱۳۹۷
Inactivation of Microorganisms in Sewage Sludge by Stabilization Processes

کتاب غیر فعال سازی میکروارگانیسم های موجود در لجن فاضلاب توسط فرآیند های تثبیت

غیر فعال سازی میکروارگانیسم های موجود در لجن فاضلاب توسط فرآیند های تثبیت
۲۱ آبان ۱۳۹۷
آموزش تصفیه فاضلاب شهری : بخش سوم (مواردی که باید حذف شود  )

آموزش تصفیه فاضلاب شهری :فصل اول - بخش سوم (مواردی که باید حذف شود )

آموزش تصفیه فاضلاب شهری توسط استادید دانشگاه صنعتی دلفت هلند به زبان انگلیسی
۹ آبان ۱۳۹۷
آموزش تصفیه فاضلاب شهری : بخش دوم ( ویژگی های فاضلاب )

آموزش تصفیه فاضلاب شهری : فصل اول - بخش دوم ( ویژگی های فاضلاب )

آموزش تصفیه فاضلاب شهری توسط استادید دانشگاه صنعتی دلفت هلند به زبان انگلیسی
۷ آبان ۱۳۹۷
تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه

آموزش تصفیه فاضلاب شهری :فصل اول - بخش اول ( مقدمه )

آموزش تصفیه فاضلاب شهری توسط استادید دانشگاه صنعتی دلفت هلند به زبان انگلیسی
۶ آبان ۱۳۹۷
رسانه جدید

مکان یابی تصفیه خانه محلی فاضلاب با هدف تخصیص بهینه پساب در آبیاری با الگوریتم P-Median (منطقه مورد مطالعه شمال شرق تهران)

با توجه به رشد جمعیت، و نیاز به ارتقای سطح زندگی مرد به خصوص در کلان شهری مانند تهران، همچنین کاهش ...
۱۳ مهر ۱۳۹۷