» مرکزاسناد » شبکه آب
valve handbook

Valve handbook

۱۲ اسفند ۱۳۹۷
بررسی نرخ شکست شبکه توزیع آب شهری

بررسی نرخ شکست شبکه توزیع آب شهری با فشارشبکه با استفاده ازنرم افزارهای pmوGIS

در سال های اخیر با توجه به افزایش جمعیت از یکسو و محدودیت منابع کیفی آب شرب از سوی دیگر و با توجه به...
۲۲ دی ۱۳۹۷
ترفندهای مدیریت منابع آب در ساختمان‌ها و فضای سبز

ترفندهای مدیریت منابع آب در ساختمان‌ها و فضای سبز

با توجه به تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین و براساس گزارش تهیه شده توسط سازمان ملل پیش‌بینی می‌شود تا پ...
۱۹ آذر ۱۳۹۷
نصب سیستم پمپ و مخزن

نصب سیستم پمپ و مخزن

مشترکین آب شهری در برخی از مناطق با افت فشار در ساعات اوج مصرف مواجه هستند . لذا لازم است با استفاده...
۳ آذر ۱۳۹۷
ایستگاه پمپاژ خشک 2

انواع فرآیندهای پمپاژ

پمپاژ اولیه به هر طریق اگر آب از منابع اولیه به مخازن سرویس ، ذخیره ، مرتفع و یا شبکه پمپاژ شود...
۳۰ آبان ۱۳۹۷