» مرکزاسناد » شبکه آب » آیین نامه
رسانه جدید

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب شرب

فعالیت های مربوط به آب شرب به دو فرآیند کلی تولید وتوزیع آب قابل تقسیم است . فرآیند تولید شامل استحص...
۲۱ تیر ۱۳۹۷
رسانه جدید

مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری - نشریه شماره 303

استفاده از استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی در مراحل تهیه (مطالعات امکان سنجی)، مطالعه و طراحی (توج...
۲۰ تیر ۱۳۹۷
رسانه جدید

راهنمای بالانسینگ

به طور کلی مقدار هدررفت آب موجود در شبکه های آبرسانی میتواند یک شاخصه مهم در فرآیند ارزیابی بازدهی ش...
۱۷ تیر ۱۳۹۷