» مرکزاسناد » تصفیه آب
رسانه جدید

کتاب The Nalco Water Handbook Fourth Edition

کتاب زیر یکی از ارزشمندترین کتاب ها در زمینه آب می باشد که توسط شرکت NALCO در چندین Edition منتشر گر...
۲۰ آبان ۱۳۹۷
مقدمه تصفیه آب آشامیدنی : بخش چهارم

مقدمه تصفیه آب آشامیدنی: بخش چهارم

بخش چهارم شامل : آب های سطحی ، انعقاد و لخته سازی ، ته نشینی
۵ آبان ۱۳۹۷
آب های زیر زمینی2

مقدمه تصفیه آب آشامیدنی : بخش سوم

بخش سوم شامل : فیلتراسیون،منحنی فیلتراسیون،سختی گیری,
۳ آبان ۱۳۹۷
آب های زیر زمینی

مقدمه تصفیه آب آشامیدنی: بخش دوم

مقدمه تصفیه آب آشامیدنی : آب های زیر زمینی
۳ آبان ۱۳۹۷
مقدمه تصفیه آب آشامیدنی

مقدمه تصفیه آب آشامیدنی : بخش اول

مقدمه تصفیه آب آشامیدنی : دانشگاه صنعتی دلفت هلند
۲ آبان ۱۳۹۷
دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب

روش های کنترل کیفیت آزمون های شیمی آب

با توجه به این که آزمایشگاه تنها ابزار سنجش کیفیت آب میباشد و تصمیم گیری های مدیریتی درخصوص کیفیت آب...
۲۸ مهر ۱۳۹۷
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - معاونت نظارت بر بهره برداری

دستورالعمل شمارش جمعیت میکروبی هتروتروف در آب

تعریف و اهمیت HPC اصطلاح هتروتروف به میکروارگانیسم‌هایی گفته می‌شود که برای رشد نیاز به کربن آلی ...
۲۱ مهر ۱۳۹۷