» مرکزاسناد » تصفیه آب
water treatment handbook degremont

water treatment handbook degremont

water treatment handbook degremont,degremont
۱۶ دی ۱۳۹۷
رسانه جدید

تکنولوژی غشایی برای تصفیه فاضلاب

Membrane Technologies for Water Treatment Removal of Toxic Trace Elements with Emphasison Arsenic, F...
۳۰ آبان ۱۳۹۷
دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب

روش های کنترل کیفیت آزمون های میکروبیولوژیکی آب

با توجه به این که بهداشت آب موضوعی بسیار مهم در بهداشت عمومی و مدیریت سلامت میباشد وکیفیت آبهای آلود...
۲۷ آبان ۱۳۹۷