» مرکزاسناد » تصفیه آب » آیین نامه
دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب

روش های کنترل کیفیت آزمون های میکروبیولوژیکی آب

با توجه به این که بهداشت آب موضوعی بسیار مهم در بهداشت عمومی و مدیریت سلامت میباشد وکیفیت آبهای آلود...
۲۷ آبان ۱۳۹۷
دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب

روش های کنترل کیفیت آزمون های شیمی آب

با توجه به این که آزمایشگاه تنها ابزار سنجش کیفیت آب میباشد و تصمیم گیری های مدیریتی درخصوص کیفیت آب...
۲۸ مهر ۱۳۹۷
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - معاونت نظارت بر بهره برداری

دستورالعمل شمارش جمعیت میکروبی هتروتروف در آب

تعریف و اهمیت HPC اصطلاح هتروتروف به میکروارگانیسم‌هایی گفته می‌شود که برای رشد نیاز به کربن آلی ...
۲۱ مهر ۱۳۹۷
رسانه جدید

دستورالعمل آزمایش جار

آزمایش جار برای نشان دادن تاثیر مواد شیمیایی، در تصفیه خانه ها طراحی شده است. این آزمایش یک روش عموم...
۲۱ تیر ۱۳۹۷
رسانه جدید

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب شرب

فعالیت های مربوط به آب شرب به دو فرآیند کلی تولید وتوزیع آب قابل تقسیم است . فرآیند تولید شامل استحص...
۲۱ تیر ۱۳۹۷
رسانه جدید

دستورعمل حفاظت و حراست از سامانه های گندزدایی و انبارهای ذخیره مواد شیمیایی - ویرایش نخست-دی 94

گسترش استفاده از سامانه های گندزدایی گازی به دلیل سهولت بهره برداری نسبت به سامانه های گندزدایی دیگر...
۱۹ تیر ۱۳۹۷
رسانه جدید

راهنمای شناسایی جلبکها و نماتودها در آب شیرین

راهنمای شناسایی جلبکها و نماتودها در آب شیرین بخش وسیعی از جلبک های آبزی را انواع تک سلولی تشکیل...
۱۷ تیر ۱۳۹۷
رسانه جدید

دستور العمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب-نشریه 318

با توجه به اینکه کیفیت آب خام در منابع آبهای سطحی و زیر زمینی متفاوت است، فرآیند های گوناگونی برای ب...
۱۷ تیر ۱۳۹۷