» مرکزاسناد » تصفیه فاضلاب » آیین نامه
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - معاونت نظارت بر بهره برداری

بازیابی ویروس ها از لجن های فاضلاب

استاندارد فاضلاب- بازیابی ویروس ها از لجن های فاضلاب- آئین کار
۷ بهمن ۱۳۹۷
رسانه جدید

دستورالعمل آزمایش جار

آزمایش جار برای نشان دادن تاثیر مواد شیمیایی، در تصفیه خانه ها طراحی شده است. این آزمایش یک روش عموم...
۲۱ تیر ۱۳۹۷
رسانه جدید

آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب + آخرین اصلاحیه

تکامل و بلوغ سیستم های تأمین آب شرب در کشور و افزایش شمار تصفیه خانه های فاضلاب در حال بهره برداری و...
۱۹ تیر ۱۳۹۷
رسانه جدید

راهنمای نمونه ‌برداری و انجام آزمایش‌های الزامی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

این راهنما به دنبال " راهنمای کنترل آزمایشگاهی و چرخه اطلاعات در راهبری تصفیه خانه های فاضلاب شهری "...
۱۷ تیر ۱۳۹۷