مقالات

مهندسی آب و فاضلاب-دو جلد- تالیف و ترجمه بر اساس کتابwater and wastewater engineering - Mackenzy l. Davis

دکتر سید مصطفی خضری - مهندس داریوش خانجانی  ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
  فایلهای مرتبط
مهندسی آب و فاضلاب-دو جلد- تالیف و ترجمه بر اساس کتابwater and wastewater engineering - Mackenzy l. Davis
جهت مطالعه چکیده کتاب به فایل پیوست مراجعه شود

کتابیران مرکزی: تهران، خیابان لبافی نژاد،بین خیابان اردیبهشت و فروردین، پلاک 238

021-66483545

آخرین مقالات