مقالات

راهنمای بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب : جلد اول تصفیه آب

حمید رضا تشیعی، عزیز الله مبینی بیدگلی  ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
  فایلهای مرتبط
راهنمای بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب : جلد اول  تصفیه آب
جهت مطالعه چکیده کتاب به فایل پیوست مراجعه شود

این کتاب که با انگیزه ی ثبت و ماندگاری دو دهه دل مشغولی هاو کامیابی های مدیران ، کارشناسان و جمعی از خبرگان و پیشکسوتان حوزه ی بهره برداری در خلق رویه های علمی نظام مند در راهبری تصفیه خانه های آب گردآوری و تدوین شده است.وام دار و سپاسگذار کریمانی است که به حکم مروت ، نام و سمت آنان در هنگام تدوین راهنماها و دستور کارها در ابتدای هر فصل آورده شده است. نگارندگان بر این باورند که آن چه در این کتاب آمده است تنها پاره ای از سرفصل های کاری بوده است که به اقتضای نیاز، به رشته ی تحریر در آمده است و به یقین آیندگان با رجوع به آن و حسب نیاز زمانه ی خود آن را بازنگری، به روز و یا مستندهای جدیدی بر آن خواهند افزود...شابک : 0- 39-6923-600-978

بهاء: 12000 تومان

نشانی ناشر : خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، پلاک 121، واحد یک

تلفن : 88177009

آخرین مقالات