مقالات

مبانی آب و فاضلاب

مهندس مرتضی خدادادی سلوط مهندس وحید نصراله تبار آهنگر مهندس بهاره کریمی فام  ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
  فایلهای مرتبط
مبانی آب و فاضلاب
جهت مطالعه چکیده کتاب به فایل پیوست مراجعه شودشماره تماس : مهندس مرتضی خدادادی سلوط : ۰۹۱۱۳۵۴۰۱۱۸

آدرس : مازندران،بهشهر،بلوار آیت الله کوهستانی،سنگ و زغال،کوچه شهید پژولیده


آخرین مقالات