مقالات

تصفیه فاضلاب شهری فصل دوم ، قسمت دوم طراحی سیستم دانه گیری

دانشگاه صنعتی دلفت هلند  ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
  فایلهای مرتبط
تصفیه فاضلاب شهری فصل دوم ، قسمت دوم طراحی سیستم دانه گیری
آموزش طراحی ( ساختار ) سیستم دانه گیری در تصفیه فاضلاب توسط استادید دانشگاه صنعتی دلفت هلند به زبان انگلیسی

آخرین مقالات