مقالات

فهرست اولویت های تحقیقاتی آب و فاضلاب کشور و کلیه شرکت های زیر مجموعه

وزارت نیرو  ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
  فایلهای مرتبط
فهرست اولویت های تحقیقاتی آب و فاضلاب کشور و کلیه شرکت های زیر مجموعه
امروزه فعالیت های تحقیق و توسعه برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. اما به علت محدودیت منابع، باید سیاستگذاری، سازمان دهی، برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های تحقیقاتی به گونه ای صورت گیرد تا با استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی، اهداف مورد نظر تحقق یابد.
 از این رو یکی از مهم ترین دغدغه های بسیاری از متولیان تحقیقات، شناسایی اولویت های تحقیقاتی و برنامه ریزی منسجم برای اجرای آنها می باشد. اگر اولویت های تحقیقاتی بر اساس اصول و معیارهای علمی و بر مبنای واقعیات و نیازهای سازمان تعیین شوند، نتایج ارزشمندی از جمله جهت گیری روشن در فرایند تحقیقات، جلوگیری از اتلاف منابع، پرهیز از دوباره کاری و موازی کاری، تخصیص
بهینه اعتبارات تحقیقاتی و افزایش نقش تحقیقات در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان سازمان را به دنبال خواهد داشت.


نظر مقام عالی وزارت نیرو نیز اینست که تکیه بر پژوهش و توسعه فناوری یکی از راهبردهای این وزارتخانه می باشد و باید اقتصاد امروز صنعت آب و برق را باید با دانش روز جهان طراحی کنیم تا بتوانیم با تغییرهای آینده در جهان منطبق باشیم.
دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو طی سالیان گذشته با استعلام از واحدهای مربوطه، هر ساله مجموعه "عناوین اولویت های تحقیقاتی وزارت نیرو" را منتشر می نماید. در سال جاری همچون سال گذشته، تنظیم نهایی عناوین اولویت های تحقیقاتی شرکت ها، براساس محور و زیر محور دسته بندی شده اند.


بدین ترتیب ضمن تسهیل کار پژوهشگران در انتخاب پروژه ها و جلوگیری از تکرار عناوین مشابه، جایگاه آنها در تامین زنجیره ارتقاء شاخص های کیفی عرضه خدمات قابل سنجش خواهد بود.


پژوهشگران محترم جهت اخذ اطلاعات در مورد چگونگی انجام اولویت های مذکور، می توانند با شماره تلفن های مندرج در انتهای فایل، تماس حاصل نموده و یا به نشانی شرکت های مربوطه، مراجعه نمایند. ضمن استقبال از همکاری کلیه پژوهشگران، متخصصان و اعضای هیات علمی با این وزارت، ارائه نظرات و پیشنهادهای کلیه عزیزان در جهت ارتقاء سطح این مجموعه، موجب امتنان خواهد بود.

آخرین مقالات