مقالات

انواع فلنج ها و گستکت ها

نامشخص ( در صورت اطلاع از نویسنده لطفا اطلاع دهید )  ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
  فایلهای مرتبط
انواع فلنج ها و گستکت ها

گسکت

عضو آب بندی است که بین دو پیشانی فلنج قرار می گیرد و با استفاده از نیروی فشاری مجموعه ای از
پیچ ها که در اطراف محیط لبه های فلنج قرار دارند، نگه داشته می شود .گسکت ها از مواد مختلفی در
کاربردهای مختلف ساخته می شوند. گسکت ها باید به گونه ای ساخته و انتخاب شوند که در مدت زمان
اتصالشان بتوانند در دما و فشارهای سیال عمر کنند

آخرین مقالات