مقالات

روش های مختلف شناورسازی با تأکید بر روش DAF

نامشخص ( در صورت اطلاع از نویسنده لطفا اطلاع دهید )  ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
  فایلهای مرتبط
روش های مختلف شناورسازی با تأکید بر روش DAF
شناورسازی ازعملیات واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به کارمی رود .مواد قابل شناوری (به طور عمده روغن های غیر امولسیونی و مواد آلی ) معمولاً در طراحی تجهیزات تصفیه مقدماتی در صنعت نسبت به مواد قابل ته نشینی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.

بدین منظور در بیشتر پالایشگاه ها ، واحدهای شیمیایی و سایر کارگاه های صنعتی از تجهیزات جداسازی آب  روغن به جای تانک های ته نشینی اولیه استفاده می شود .

مزیت اصلی شناورسازی بر ته نشینی این است که با این روش ذراتی را که بسیار کوچک و یا سبک اند و به آرامی ته نشین می شوند را می توان به طور کامل تر و در زمان کوتاهتر حذف کرد. به محض شناور شدن ذرات در سطح ، می توان آنها را از طریق کف روبی جمع آوری کرد. در ادامه روش های مختلف شناورسازی با تأکید بر روش DAF مورد بررسی قرار می گیرند

آخرین مقالات