مقالات

بررسی نرخ شکست شبکه توزیع آب شهری با فشارشبکه با استفاده ازنرم افزارهای pmوGIS

محسن محتشم مسعود بسملی  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
  فایلهای مرتبط
بررسی نرخ شکست شبکه توزیع آب شهری با فشارشبکه با استفاده ازنرم افزارهای pmوGIS
در سال های اخیر با توجه به افزایش جمعیت از یکسو و محدودیت منابع کیفی آب شرب از سوی دیگر و با توجه به دوره های طولانی مدت خشکسالی کنترل هدر رفت آب در شبکه های توزیع آب شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است در همین زمینه کاهش میزان شکست لوله ها که عدم سرویس دهی مناسب و آلودگی آب شرب را در پی خواهد داشت از اهداف شرکت های آب و فاضلاب می باشد.

آخرین مقالات