مقالات

راهنمای شناسایی جلبکها و نماتودها در آب شیرین

دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب - شورای سیاست گزاری کیفیت آب  ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
  فایلهای مرتبط
راهنمای شناسایی جلبکها و نماتودها در آب شیرین
راهنمای شناسایی جلبکها و نماتودها در آب شیرین بخش وسیعی از جلبک های آبزی را انواع تک سلولی تشکیل می دهند و فقط درصد معدودی از آنها را جلبک های پرسلولی که گاهی طول آنها تا 50 متر یا بیشتر می رسد به وجود می آورد . به جلبک ها به طور کلی فیتوپلانگتون ( phytoplankton) یا گیاهان معلق در آب گفته می شود . عوامل اصلی رشد و نمو این جلبک ها ، نور گاز کربنیک و مواد معدنی موجود در آب می باشند بنابراین رشد و نمو آنها منحصرا محدود به منطقه ای است که نور خورشید در آن نفوذ نماید.

آخرین مقالات