مقالات

چطور رتبه بهره برداری از تاسیسات فاضلاب بگیریم ؟

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور  ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
  فایلهای مرتبط
چطور رتبه بهره برداری از تاسیسات فاضلاب بگیریم ؟
آیین نامه ی تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری از تأسیسات فاضلاب
هدف

تشخیص صلاحیت شرکت هایی که توانایی انجام خدمات مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب را داشته باشند.

محدوده اجرا

دامنه کاربرد این آیین نامه؛ بررسی صلحیت انجام فعالیت های مدیریت بهره برداری و نگهداری از تأسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب میباشد.

مسئولیت ها

مسئولیت اجرای این آیین نامه در شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و زیرمجموعه آن بر عهده مدیران عامل است . مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده معاونت آب و آبفا میباشد.

آخرین مقالات