مقالات

دستورعمل حفاظت و حراست از سامانه های گندزدایی و انبارهای ذخیره مواد شیمیایی - ویرایش نخست-دی 94

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - معاونت نظارت بر بهره برداری  ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
  فایلهای مرتبط
دستورعمل حفاظت و حراست از سامانه های گندزدایی و انبارهای ذخیره مواد شیمیایی - ویرایش نخست-دی 94
گسترش استفاده از سامانه های گندزدایی گازی به دلیل سهولت بهره برداری نسبت به سامانه های گندزدایی دیگر و نیز توجه به این نکته که ارتقا تجهیزات ایمنی و امنیت این سامانه ها متناسب با روند افزایش تعداد آن ها نمی باشد موجب شده که حوادث و خسارات جبران ناپذیری را به بار آورد. بررسی حوادث نشتی گاز کلر در سال های اخیر در شهرهای مختلف کشور بیانگر ضعف عمده ی این سامانه ها در رعایت اصول طراحی، ایمنی و امنیت است. با توجه به اینکه سامانه های گندزدایی گازی و انبارهای ذخیره سیلندر یا انبارهای ذخیره مواد شیمیایی جزو تاسیسات با ریسک بالا طبقه بندی می شوند لذا حفاظت و حراست از آنها موضوع بسیار مهمی بوده و متفاوت از تاسیسات کم خطرتر میباشد. از طرفی با توجه به اینکه در سالهای اخیر مواردی از سرقت کپسولهای گاز کلر در برخی از شرکتهای آب و فاضلاب گزارش شد نشان می دهد که عدم رعایت ایمنی و امنیت در تاسیسات پرمخاطرها چه حد می تواند مشکل ساز گردد چرا که بعد از سرقت در صورتی که حادثه ای رخ دهد خطرات جدی برای عموم مردم به دنبال خواهد داشت. به دلیل عدم وجود اطلاعات منسجمی در این خصوص دفتر نظارت بر بهداشتپ آب با استفاده ازمراجع و استانداردهای معتبر بین المللی اقدام به تدوین دستور عملی تحت عنوان حفاظت و حراست از سامانه های گندزدایی و انبارهای ذخیره مواد شیمیایی نمود تا راهکارهایی در راستای کاهش چنین مواردی ارائه دهد.
ضمن تشکر از مدیر و همکاران دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که در تهیه این دستورعمل همت گماردند، امید است با به کارگیری این دستورعمل توانمندی شرکتهای آب و فاضلاب در حفاظت و حراست سامانه های گندزدایی گازی ارتقا یابد.                                                                                                                                       حمید رضا تشیعی
                                                                                                                             معاون نظارت بر بهره برداری
                          

آخرین مقالات