» مرکزاسناد » شبکه فاضلاب
پوستر واگن  شستشوی شبکه فاضلاب

شست و شوی شبکه های فاضلاب

با توجه به وجود یا وارد شدن مواد معلق به شبکه های فاضلاب، امکان ته نشینی این مواد در مجاری، لوله های...
۱۰ دی ۱۳۹۷
نحوه استخراج مختصات آدم رو و ترتیب آدم روها از نقشه های چون ساخت (ازبیلت) شبکه فاضلاب5

استخراج مختصات آدم رو از نقشه های چون ساخت (ازبیلت) شبکه فاضلاب

استخراج مختصات آدم رو از نقشه های چون ساخت (ازبیلت) شبکه فاضلاب
۱۶ آبان ۱۳۹۷
دستورالعمل تهیه ازبیلت شبکه فاضلاب

دستورالعمل تهیه ازبیلت شبکه فاضلاب

با توجه به اینکه تهیه نقشه های ازبیلت و یا به عبارتی نقشه های چون ساخت در پروژه های عمرانی یکی از مه...
۱۵ آبان ۱۳۹۷
تعمیرات و نوسازی شبکه فاضلاب

کتاب تعمیرات و نوسازی شبکه فاضلاب

این کتاب ارزشمند که توسط Geoffrey F Read ,Ian Vickridge نوشته شده است به خوبی بحث تعمیرات و نوسازی ...
۹ آبان ۱۳۹۷
معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان مازندران

ده نکته اساسی در چاه های آب

بهره برداری بهینه از تاسیسات موجود و بکارگیری از روشهای موثر در کاهش هزینه ها در شرایط اقتصادی فعل...
۱ آبان ۱۳۹۷
اصلاح و بازسازی خط ۹۰۰ میلی متر

اصلاح و بازسازی خط ۹۰۰ میلی متر خیابان تختی تهران

شبکه انتقال فاضلاب ۹۰۰ میلی متری خیابان تختی پس گذشت چند سال از اجرای با نقص، توسط شرکت کاوش مکانیزه...
۲۵ مهر ۱۳۹۷