» مرکزاسناد » شبکه فاضلاب
توپی انسداد علیرضا حق شناس

توپی انسداد مخروطی

توپی انسداد مخروطی : این نوع توپی انسداد جهت استفاده در شرایط خاصی که در هنگام انسداد مسیر با آن ...
۲۴ بهمن ۱۴۰۰
توپی انسداد هسته فلزی

توپی انسداد هسته فلزی

استفاده از این نوع توپی مزایای بسیاری دارد، از جمله:استفاده از این نوع توپی مزایای بسیاری دارد، از ج...
۱۷ بهمن ۱۴۰۰
توپی انسداد

توپی انسداد استوانه ای

توپی‌ انسداد استوانه ای جهت انسداد مسیر لوله، تست لوله‌ گذاری، مهار جریان فاضلاب در هنگام تعمیرات، ب...
۱۷ بهمن ۱۴۰۰
چطور رتبه بهره برداری از تاسیسات فاضلاب بگیریم ؟

چطور رتبه بهره برداری از تاسیسات فاضلاب بگیریم ؟

آیین نامه ی تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری از تأسیسات فاضلاب
۲۷ دی ۱۴۰۰
منهول فاضلاب

کتابچه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب

کتابچــه آمــوزش عمــومی بــرای افزایــش آگاهـی و دانـش شهروندان در ارتباط با شـبکه جمـع آوری و دفع ...
۲۲ دی ۱۴۰۰
آب و فاضلاب کشور

لیست اسامی شرکتهای تعیین صلاحیت شده در بهره برداری و نگه داری از تاسیسات فاضلاب - دی ماه 1400

مقتضی است کلیه شرکتهایی که مدت اعتبار گواهینامه صلاحیت بهره برداری از تاسیسات فاضلاب آنها تا این تار...
۱۸ دی ۱۴۰۰
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - معاونت نظارت بر بهره برداری

بخشنامه استاندارد پساب برکه های تثبیت

بخشنامه استاندارد پساب برکه های تثبیت
۷ بهمن ۱۳۹۷