» مرکزاسناد » شبکه فاضلاب
نحوه استخراج مختصات آدم رو و ترتیب آدم روها از نقشه های چون ساخت (ازبیلت) شبکه فاضلاب5

استخراج مختصات آدم رو از نقشه های چون ساخت (ازبیلت) شبکه فاضلاب

استخراج مختصات آدم رو از نقشه های چون ساخت (ازبیلت) شبکه فاضلاب
۱۶ آبان ۱۳۹۷
دستورالعمل تهیه ازبیلت شبکه فاضلاب

دستورالعمل تهیه ازبیلت شبکه فاضلاب

با توجه به اینکه تهیه نقشه های ازبیلت و یا به عبارتی نقشه های چون ساخت در پروژه های عمرانی یکی از مه...
۱۵ آبان ۱۳۹۷
تعمیرات و نوسازی شبکه فاضلاب

کتاب تعمیرات و نوسازی شبکه فاضلاب

این کتاب ارزشمند که توسط Geoffrey F Read ,Ian Vickridge نوشته شده است به خوبی بحث تعمیرات و نوسازی ...
۹ آبان ۱۳۹۷
معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان مازندران

ده نکته اساسی در چاه های آب

بهره برداری بهینه از تاسیسات موجود و بکارگیری از روشهای موثر در کاهش هزینه ها در شرایط اقتصادی فعل...
۱ آبان ۱۳۹۷
اصلاح و بازسازی خط ۹۰۰ میلی متر

اصلاح و بازسازی خط ۹۰۰ میلی متر خیابان تختی تهران

شبکه انتقال فاضلاب ۹۰۰ میلی متری خیابان تختی پس گذشت چند سال از اجرای با نقص، توسط شرکت کاوش مکانیزه...
۲۵ مهر ۱۳۹۷
رسانه جدید

استاندارد آموزش شغل کمک بهره بردار شبکه های جمع آوری فاضلاب

کمک بهره بردار شبکه های جمع آوری فاضلاب در حوزه تاسیسات بوده و دارای شایستگی های رعایت اصول ایمنی فر...
۱۸ مهر ۱۳۹۷
رسانه جدید

نمایش خطوط لوله و کلیه تاسیسات زیر زمینی با استفاده از تلفن همراه

واقعیت افزوده (به انگلیسی: Augmented Reality) یک نمای فیزیکی زنده، مستقیم یا غیرمستقیم (و معمولاً در ...
۱۵ شهریور ۱۳۹۷