آخرین مقالات

بای پس فاضلاب جهت ترمیم شبکه فاضلاب

بای پس فاضلاب جهت ترمیم شبکه فاضلاب
جهت انجام عملیات ترمیم در خطوط فاضلاب در حال بهره برداری بایستی فاضلاب از مسیر منحرف شده تا امکان انجام عملیات میسر باشد. برای انجام اینکار می توان هم از روش (پمپ خودمکش تمام اتوماتیک – توپی بای پس دار) استفاده کرد و هم از روش (پمپ مستغرق – توپی معمولی)
روش اول:
بای پس فاضلاب جهت ترمیم شبکه فاضلاب
حداقل تجهیزات مورد نیاز:

-  یک عدد پمپ خودمکش تمام اتوماتیک
-  یک عدد توپی انسداد بای پس دار
-  شلنگ بای پس مکش یک سر کوییک کوپلینگ (quick coupling) و یک سر هیدرانت کوپلینگ (hydrant coupling)
-  شلنگ رانش یک سر کوییک کوپلینگ
در این روش همانند شکل و به شرح زیر عمل میکنیم:
-  اتصال شلنگ بای پس به خروجی توپی انسداد بای پس دار
-  نصب توپی بای پس دار در دهانه ورودی منهول بالادست
-  اتصال سر دیگر شلنگ بای پس به ورودی پمپ خودمکش تمام اتوماتیک
-  اتصال یک سر شلنگ رانش به خروجی پمپ خودمکش تمام اتوماتیک
-  قرار دادن سر دیگر شلنگ رانش داخل خروجی منهول پایین دست ( حداقل دو متر از شلنگ رانش داخل خروجی باشد)
-  روشن کردن پمپ و شروع عملیات بای پس فاضلاب
-  یک نفر دیزل کار و آشنا به نصب توپی بایستی همواره کارکرد پمپ خودمکش و میزان فشار داخل توپی انسداد را رصد کند تا در صورت هرگونه نقصان به سرعت وارد عمل شود.


روش دوم:


بای پس فاضلاب جهت ترمیم شبکه فاضلاب 2

حداقل تجهیزات مورد نیاز:


-  یک عدد پمپ لجن کش مستغرق
-  توپی انسداد معمولی
-  شلنگ رانش
در این روش همانند شکل و به شرح زیر عمل میکنیم:
-  اتصال شلنگ رانش به خروجی پمپ لجن کش
-  نصب توپی انسداد در خروجی منهول یکی بالا تر منهول بالادست خطی که نیاز به انحراف مسیر دارد.
-  نصب پمپ لجن کش داخل ماهیچه منهول
-  قرار دادن سر دیگر شلنگ رانش داخل خروجی منهول پایین دست ( حداقل دو متر از شلنگ رانش داخل خروجی باشد)
-  روشن کردن پمپ و شروع عملیات بای پس فاضلاب
-  یک نفر برق کار و آشنا به نصب توپی بایستی همواره کارکرد پمپ لجن کش و میزان فشار داخل توپی انسداد را رصد کند تا در صورت هرگونه نقصان به سرعت وارد عمل شود.


فواید روش اول نسبت به روش دوم :


1-  کاهش احتمال گرفتگی پمپ
2-  افزایش مدت زمان بای پس به کمک پمپ خودمکش تمام اتوماتیک دیزلی
3-  سهولت و سرعت در جایگزینی پمپ در صورت بروز مشکل
4-  کاهش فاصله طول بای پس از سه منهول در روش دوم به دو منهول
5-  سهولت نصب توپی در ورودی به جای خروجی
6-   افزایش ضریب ایمنی با توجه به موارد ذکر شده در بالا


مشکلات روش اول نسبت به روش دوم :


1-  محدودیت عمق مکش پمپ های خود مکش تا 9 متر، مهمترین عامل برای استفاده از روش دوم بای پس کردن مسیر فاضلاب به جای روش اول است
2-  قیمت بالاتر تجهیزات روش اول نسبت به روش دوم
لازم به ذکر است با توجه به ماهیت فاضلاب و امکان بروز هر مشکلی برای پمپ ها، همواره یک پمپ آماده به کار جهت جایگزینی در صورت بروز مشکل در محل پروژه موجود باشد.
لذا با توجه به موارد ذکر شده توصیه میشود اگر خط فاضلاب مورد نظر جهت بای پس در عمق کمتر از 7 متر باشد از روش اول و در غیر این صورت با رعایت موارد ایمنی از روش دوم استفاده شود
۶ مرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۵۶
شرکت سازه های آب فعال |
تعداد بازدید : ۲,۸۰۲
کد خبر : ۱۰۵
کلیدواژه ها: پمپ خودمکش تمام اتوماتیک,توپی انسداد بای پس دار,شلنگ رانش یک سر کوییک کوپلینگ,اتصال شلنگ بای پس,پمپ لجن کش,