آخرین مقالات

فاز نخست تصفیه خانه فاضلاب سقز

تصفیه خانه فاضلاب سقز
کار بهره برداری از فاز نخست تصفیه خانه فاضلاب سقز به مساحت 32 هکتار در سال ۱۳۹۰ با ظرفیت ۳۴ هزار متر مکعب در شبانه روز و با جمعیت زیر پوشش ۱۵۰ هزار نفر آغاز شد
تصفیه خانه فاضلاب سقز 1


تصفیه خانه فاضلاب سقز 21
تصفیه خانه فاضلاب سقز 20
تصفیه خانه فاضلاب سقز 19
تصفیه خانه فاضلاب سقز 18
تصفیه خانه فاضلاب سقز 17
تصفیه خانه فاضلاب سقز 16
تصفیه خانه فاضلاب سقز 15
تصفیه خانه فاضلاب سقز 14
تصفیه خانه فاضلاب سقز 13
تصفیه خانه فاضلاب سقز 12
تصفیه خانه فاضلاب سقز 11
تصفیه خانه فاضلاب سقز 10
تصفیه خانه فاضلاب سقز 9
تصفیه خانه فاضلاب سقز 8
تصفیه خانه فاضلاب سقز 7
تصفیه خانه فاضلاب سقز 6
تصفیه خانه فاضلاب سقز 5
تصفیه خانه فاضلاب سقز 4
تصفیه خانه فاضلاب سقز 3
تصفیه خانه فاضلاب سقز 2
۸ شهریور ۱۳۹۷ ۱۵:۵۶
ایرنا |
تعداد بازدید : ۲,۶۱۶
کد خبر : ۲۰۳
کلیدواژه ها: تصفیه خانه فاضلاب سقز,فاز نخست تصفیه خانه فاضلاب سقز,