آخرین مقالات

گزارش تصویری از تصفیه خانه آب شهر سقز : این مجموعه در سال گذشته در رتبه ششم در میان برترین تصفیه خانه های کشور قرار گرفت

تصفیه خانه آب شهر سقز
تصفیه خانه آب شهر سقز در سال 1375 احداث شده و جمعیت 175 هزار نفری این شهر را تحت پوشش قرار می دهد. ظرفیت تصفیه خانه آب در این مجموعه 460 لیتر برثانیه و در سال گذشته در رتبه ششم در میان برترین تصفیه خانه های کشور قرار گرفت

تصفیه خانه آب شهر سقز
تصفیه خانه آب شهر سقز
تصفیه خانه آب شهر سقز
تصفیه خانه آب شهر سقز
تصفیه خانه آب شهر سقز
تصفیه خانه آب شهر سقز
تصفیه خانه آب شهر سقز
تصفیه خانه آب شهر سقز
تصفیه خانه آب شهر سقز
تصفیه خانه آب شهر سقز
تصفیه خانه آب شهر سقز
تصفیه خانه آب شهر سقز
تصفیه خانه آب شهر سقز
تصفیه خانه آب شهر سقز
تصفیه خانه آب شهر سقز
تصفیه خانه آب شهر سقز
تصفیه خانه آب شهر سقز
تصفیه خانه آب شهر سقز
تصفیه خانه آب شهر سقز
تصفیه خانه آب شهر سقز
تصفیه خانه آب شهر سقز
تصفیه خانه آب شهر سقز
تصفیه خانه آب شهر سقز
۵ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۵۹
خبرگزاری ایرنا |
تعداد بازدید : ۳,۳۳۳
کد خبر : ۲۹۲
کلیدواژه ها: تصفیه خانه آب شهر سقز,ظرفیت تصفیه خانه آب سقز,برترین تصفیه خانه های کشور,