آخرین مقالات

گزارش تصویری تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه : این مجموعه از نوع لجن فعال با هوادهی گسترده بوده و در حال حاضر توان تصفیه ۱۶ هزار مترمکعب فاضلاب در شبانه روز را دارا است

تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه
تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه در زمینی به مساحت ۶.۷ هکتار و با هزینه ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار احداث شده است که فرآیند تصفیه در این مجموعه از نوع لجن فعال با هوادهی گسترده بوده و در حال حاضر توان تصفیه ۱۶ هزار مترمکعب فاضلاب در شبانه روز را دارا است.

تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه
تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه
تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه
تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه
تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه
تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه
تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه
تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه
تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه
تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه
تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه
تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه
تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه
تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه
تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه
تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه
تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه
تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه
تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه
تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه
تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه
تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه
۶ آبان ۱۳۹۷ ۰۷:۵۴
خبرگزاری ایرنا |
تعداد بازدید : ۲,۹۱۹
کد خبر : ۲۹۴
کلیدواژه ها: تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه,تصفیه فاضلاب بانه,تصفیه خانه بانه,لجن فعال با هوادهی گسترده