آخرین مقالات

آشنایی با طرح آبرسانی از سد ماملو به شهر تهران

آشنایی با طرح آبرسانی از سد ماملو به شهر تهران
اهداف و ضرورت اجرای طرح - افزایش ثبات و پایداری لازم در تامین و توزیع آب تهران - تامین ۹۰ میلیون مترمکعب آب برای جنوب تهران - کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از کاهش سطح آب چاهها - کاهش خسارتهای ناشی از فرونشست زمین در جنوب تهران - کاهش مصرف انرژی ناشی از توقف استحصال آب از چاههای جنوب تهران

مشخصات فنی و عمومی طرح


طرح عمرانی انتقال آب از سد ماملو به منظور کمک به تامین و بهبود کیفیت درازمدت آب شرب بخشهای شرقی و جنوب شرقی، جنوبی و جنوب غربی تهران در چارچوب طرح جامع تامین آب شهرتهران برای افق سال۱۴۰۰ و تصفیه آب از سدماملو به میزان ۹۰ میلیون مترمکعب در سال به صورت ثقلی به مخازن موجود در جنوب شرق ( افسریه وسلیمانیه) و جنوب غرب تهران (۱۵ مهرآباد) در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان تهران قرارگرفت.

 لوله‌گذاری خط انتقال ۱۸۰۰ میلی‌متری در بزرگراه آزادگان

لوله‌گذاری خط انتقال ۱۸۰۰ میلی‌متری در بزرگراه آزادگان

لوله‌گذاری خط انتقال ۱۹۰۰ میلی‌متری قطعه اول پارچین

لوله‌گذاری خط انتقال ۱۹۰۰ میلی‌متری قطعه اول پارچین

  مخزن ۱۱۸۳ غرب تهران

مخزن ۱۱۸۳ غرب تهران

 لوله‌گذاری آزادگان

لوله‌گذاری آزادگان

۱۳ آبان ۱۳۹۷ ۱۵:۳۵
شرکت آب و فاضلاب استان تهران |
تعداد بازدید : ۴,۷۸۸
کد خبر : ۳۱۶
کلیدواژه ها: آبرسانی از سد ماملو,آبرسانی سد ماملو,تامین و توزیع آب تهران,استحصال آب از چاههای جنوب تهران,طرح جامع تامین آب شهرتهران, لوله‌گذاری خط انتقال ۱۸۰۰ میلی‌متری در بزرگراه آزادگان,لوله‌گذاری خط انتقال ۱۹۰۰