آخرین مقالات

تصفیه خانه آب شهر الدوئیم - سودان ( صادارت خدمات فنی و مهندسی )

تصفیه خانه آب شهر الدوئیم

پیمانکار : شرکت عمراب


تصفیه خانه آب شهر الدوئیم - سودان
تصفیه خانه آب شهر الدوئیم - سودان
تصفیه خانه آب شهر الدوئیم - سودان
تصفیه خانه آب شهر الدوئیم - سودان
تصفیه خانه آب شهر الدوئیم - سودان
تصفیه خانه آب شهر الدوئیم - سودان
تصفیه خانه آب شهر الدوئیم - سودان

۲۱ آبان ۱۳۹۷ ۲۰:۰۵
شرکت عمراب |
تعداد بازدید : ۷,۰۴۰
کد خبر : ۳۴۰
کلیدواژه ها: ساخت تصفیه خانه در سودان,صادرات خدمات آبفا,تصفیه خانه آب شهر الدوئیم,تصفیه خانه آب سودان,