آخرین مقالات

گزارش تصویری آبرسانی به آبادان و خرمشهر

گزارش تصویری آبرسانی
گزارش تصویری بهره برداری خط دوم آبرسانی به آبادان و خرمشهر
۲۳ آبان ۱۳۹۷ ۱۸:۵۱
روابط عمومی وزارت نیرو |
تعداد بازدید : ۳,۳۱۴
کد خبر : ۳۴۵
کلیدواژه ها: گزارش تصویری آبرسانی,آبرسانی به آبادان و خرمشهر,خط دوم آبرسانی به آبادان و خرمشهر,