آخرین مقالات

تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر نظر اباد

تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر نظر اباد
پس اب خانگی ورودی با نیترات بالای ۲۰۰ و پس از تصفیه اب خروجی با نیترات زیر ۳۰ برای مصارف کشاورزی از قبیل یونجه و بلال استفاده میشهتصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر نظر اباد
تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر نظر اباد
تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر نظر اباد
۷ آذر ۱۳۹۷ ۲۱:۱۳
آرشیو دستیار مهندسی آب و فاضلاب |
تعداد بازدید : ۸,۳۵۵
کد خبر : ۳۶۷
کلیدواژه ها: تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر نظر اباد