آخرین مقالات

گزارش تصویری رفع حادثه شبکه آب و فاضلاب توسط واحد امداد و حوادث فاضلاب کاشان

امداد و حوادث فاضلاب کاشان
رفع حادثه شبکه آب و فاضلاب توسط واحد امداد و حوادث فاضلاب کاشان علت حادثه: ریزش چاه جذبی شهرداری تبعات حادثه: به علت ریزش دیواره چاه زیر آسفالت کوچه خالی شده است. جابه جایی تیر برق توسط اداره برق قطع اب و گاز و ...

رفع حادثه شبکه آب و فاضلاب توسط واحد امداد و حوادث فاضلاب کاشان ریزش چاه جذبی شهرداری  6
رفع حادثه شبکه آب و فاضلاب توسط واحد امداد و حوادث فاضلاب کاشان ریزش چاه جذبی شهرداری  5
رفع حادثه شبکه آب و فاضلاب توسط واحد امداد و حوادث فاضلاب کاشان ریزش چاه جذبی شهرداری  4
رفع حادثه شبکه آب و فاضلاب توسط واحد امداد و حوادث فاضلاب کاشان ریزش چاه جذبی شهرداری  3
رفع حادثه شبکه آب و فاضلاب توسط واحد امداد و حوادث فاضلاب کاشان ریزش چاه جذبی شهرداری  2
رفع حادثه شبکه آب و فاضلاب توسط واحد امداد و حوادث فاضلاب کاشان ریزش چاه جذبی شهرداری  1
۲ بهمن ۱۳۹۷ ۲۰:۳۳
امداد و حوادث فاضلاب کاشان |
تعداد بازدید : ۱۰,۵۶۴
کد خبر : ۴۵۲
کلیدواژه ها: امداد و حوادث فاضلاب کاشان