آخرین مقالات

مستند اقدامات شرکت آبفای استان تهران در حادثه پلاسکو

اقدامات شرکت آبفای استان تهران در حادثه پلاسکو
در دومین سالگرد شهدای حادثه پلاسکو🚒🔥 ❇️مستند اقدامات شرکت آبفای استان تهران در حادثه پلاسکو-زمستان ۱۳۹۵ (تهیه شده در دفتر روابط عمومی آبفای منطقه چهار تهران)
۳ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۴۷
روابط عمومی آبفای منطقه چهار تهران |
تعداد بازدید : ۲۶,۴۸۶
کد خبر : ۴۵۳
کلیدواژه ها: اقدامات شرکت آبفای استان تهران در حادثه پلاسکو