آخرین مقالات

فراخوان عمومی خرید مواد مصرفی پلی الکترولیت مورد نیاز مدول های ۱الی۶ تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

خرید مواد مصرفی پلی الکترولیت
شرکت فاضلاب تهران در نظر دارد << خرید مواد مصرفی پلی الکترولیت مورد نیاز مدول های ۱الی۶ تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران از محل اعتبارات جاری از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و حسابرسی شده در سال جاری واگذار نماید
فراخوان عمومی خرید مواد مصرفی پلی الکترولیت مورد نیاز مدول های ۱الی۶ تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران
۶ بهمن ۱۳۹۷ ۱۶:۵۲
تعداد بازدید : ۱,۴۸۴
کد خبر : ۴۵۷
کلیدواژه ها: خرید مواد مصرفی پلی الکترولیت,خرید مواد مصرفی پلی الکترولیت مورد نیاز مدول های ۱الی۶ تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران