آخرین مقالات

امریه در وزارت نیرو

امریه وزارت نیرو
وزارت نیرو مشمولین وظیفه دارای برگ اعزام مورخ ۹۸/۸/۱ در صورت تمایل به گذراندن دوران وظیفه به صورت امریه در وزارت نیرو می توانند در سامانه مربوطه ثبت نام نمایند.

مشمولین وظیفه دارای برگ اعزام مورخ ۹۸/۸/۱ در صورت تمایل به گذراندن دوران وظیفه به صورت امریه در وزارت نیرو می توانند جهت ثبت نام از مورخ ۹۸/۵/۱لغایت ۹۸/۵/۳۰ به سامانه امریه سربازی وزارت نیرو به آدرس amriyeh.moe.gov.ir مراجعه و در سامانه مزبور ثبت نام نمایند.

امریه وزارت نیرو

۷ مرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۳۶
سایت شرکت آب و فاضلاب کشور |
تعداد بازدید : ۱,۷۶۷
کد خبر : ۵۲۵
کلیدواژه ها: امریه،وزارت نیرو،سربازی