آخرین مقالات

اتابک جعفری لور را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور منصوب شد.

اتابک جعفری لور
علی اکبر محرابیان با صدور حکمی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور را تغییر داد. با صدور این حکم، “اتابک جعفری لور” جایگزین “حمیدرضا جانباز” در راس شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شد.
علی اکبر محرابیان  با صدور حکمی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور را تغییر داد.  با صدور این حکم، “اتابک جعفری لور” جایگزین “حمیدرضا جانباز” در راس شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شد.
۸ اسفند ۱۴۰۰ ۱۵:۱۸
اختصاصی مهندسی آب و فاضلاب |
تعداد بازدید : ۲,۹۵۵
کد خبر : ۵۸۰
کلیدواژه ها: اتابک جعفری لور