مقالات

آشنایی با تصفیه خانه فیروز بهرام

شرکت فاضلاب تهران  ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  فایلهای مرتبط
آشنایی با تصفیه خانه فیروز بهرام
طرح فاضلاب غرب شهر تهران و تصفیه خانه فیروزبهرام ، مشتمل بر شبکه جمع آوری فاضلاب ، خطوط انتقال فاضلاب ، تونل فاضلابرو و تصفیه خانه فاضلاب در 6 مدول و با ظرفیت 9 متر مکعب بر ثانیه بخشی از تهران جامع فاضلاب شهر تهران است

آخرین مقالات